Generalforsamling
Tidspunkt
26.10.2021 kl. 19.00 - 26.10.2021 kl. 22.00
Sted
Klubhuset for OCK
Beskrivelse
Hermed indkaldes til den årlige ordinære generelforsamling i Odder Cykel Klub.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Nølevvej i Odder.
Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Foreløbig dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Orientering fra kassereren
5. Fastsættelse af kontingent
Det er i dag 550 kr. for aktive medlemmer og 200 kr. for medlemmer.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (lige år) – punktet udgår, da formanden ikke er på valg i år
8. Valg af kasserer (ulige år)
      Brian Hermansen er på valg og er villig til genvalg.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der er i dag to menige bestyrelsesmedlemmer Steen Halle (på valg næste år) og Jørgen Christensen, som er på valg i år og er villig til genvalg.
   Der er brug for og plads til flere bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleant (for ét år)
11. Valg af revisorer
Joachim Friis er på valg i år.
Den anden revisor er Ole Weigelt
Den anden revisor er Ole Weigelt, som er på valg næste år.
12. Eventuelt

Endelig dagsordenen bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er det ingen ændringer til den foreløbige dagsorden, vil det være den endelige dagsorden.

Vi glæder os til at se en masse medlemmer til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Odder Cykel Klub