Indkaldelse til generalforsamling 2023
Tidspunkt
31.10.2023 kl. 19.00 - 31.10.2023 kl. 22.00
Sted
Odder Cykel Klub
Beskrivelse

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generelforsamling i Odder Cykel Klub.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 31. oktober 2023 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Nølevvej i Odder.

Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden er:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår traditionen tro Flemming Kajberg Leth Jensen

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Orientering fra kassereren

5. Fastsættelse af kontingent
Det er i dag 550 kr. for aktive medlemmer (halvt kontingent for indmeldte i august og året ud) og 200 kr. for passive medlemmer.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand (lige år) – udgår da formand ikke er på valg i år.

8. Valg af kasserer (ulige år) – Brian Hermansen genopstiller ikke.
Foreløbig(e) kandidat(er): Karina Post

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der er i dag to menige bestyrelsesmedlemmer Steen Halle (på valg næste år) og
Jørgen Christensen, som er på valg i år og er villig til genvalg.
Øvrige foreløbig(e) kandidat(er): Michael Raundahl Ahler.

10. Valg af suppleant (for ét år)
Søren Andreasen er villig til genvalg

11. Valg af revisorer
Sebastian Andersen er på valg i år.
Den anden revisor er Ole Weigelt, som er på valg næste år.

12. Eventuelt


Endelig dagsordenen bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er det ingen ændringer til den foreløbige dagsorden, vil det være den endelige dagsorden.

Vi glæder os til at se en masse medlemmer til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Odder Cykel Klub