Tilmeldte
18
Navn Bemærkning
Alma Walther Møller Rasmussen
Angus Halle
Anton Bror Brøgger Forsberg Anton kommer fredag til spisning
Bastian Maxim
Christoffer Post Kommer fredag men har spist hjemmefra..
Emil Piltoft Lykke Christensen
Henrik Post Kommer først lørdag.
Johannes Rørby Petersen
Karl Bitsch Lindegaard
Linus Christian Bækgaard Nissen
Marcus Halle
Mathias Post kommer fredag men har spist hjemmefra
Mikkel Weigelt
Nikolaj Weigelt
Patrick Halle
Søren Andreasen
Tobias Munk
Victor Andersen
Deltager ikke
Kasper Bodenhoff
Kristian Koldtoft
Per Christensen