Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2022
Tilmeldingsfrist er overskredet

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generelforsamling i Odder Cykel Klub.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Nølevvej i Odder.

Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Orientering fra kassereren

5. Fastsættelse af kontingent
Det er i dag 550 kr. for medlemmer og 200 kr. for passive medlemmer.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand (lige år) – Torben Kristensen er villig til genvalg.

8. Valg af kasserer (ulige år) – udgår, da kasserer ikke er på valg i år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der er i dag to menige bestyrelsesmedlemmer Jørgen Christensen (på valg næste år) og
Steen Halle, som er på valg i år og er villig til genvalg.
Der er plads til flere bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af suppleant (for ét år)

11. Valg af revisorer
Ole Weigelt er på valg i år og er villig til genvalg.
Den anden revisor er Sebastian Andersen, som er på valg næste år.

12. Eventuelt


Endelig dagsordenen bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er det ingen ændringer til den foreløbige dagsorden, vil det være den endelige dagsorden.

Vi glæder os til at se en masse medlemmer til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmeldte
2 /75
Tilmeldingsfrist
25.10.2022
Tidspunkt
25.10.2022 kl. 19.00 - 25.10.2022 kl. 22.00
Sted
Klubbens lokaler
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'