Bestyrelsesformand
Torben Kristensen
Valgt som formand på generalforsamlingen i 2018.
21764652 
Formand@oddercykelklub.dk
Læs mere
Kasserer
Brian Hermansen
Valgt til bestyrelsen i oktober 2018.
24665055 
kasserer@oddercykelklub.dk
Læs mere
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Christensen
23337363 
jorgenslugten17@gmail.com
Læs mere
Steen Halle
Vælg til bestyrelsen i oktober 2019.
30736138 
steenhalle@gmail.com
Læs mere