Der indkaldes hermed til orientering om klubbens regnskab for 2020.
Orienteringen vil foregå på Teams mandag den 22 februar kl. 19.00.
Brian Hermansen vil præsentere på teams hjemmefra - vi kan af hensyn til forsamlingsforbuddet ikke samles i klubhuset, så de der ønsker at deltage, skal sende oplysning herom til formand@oddercykelklub.dk. Der vil så blive udsendt en invitation til teamsmøde til den enkelte.